Mentions

Légales

Privacy en Kwaliteitsbeleid

Privacy

De SRL FIDUCIAIRE OPTIMUM, hierna OPTIMUM is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die zij verzamelt.


Het neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en te behandelen overeenkomstig de geldende wetgeving, namelijk het algemeen reglement inzake de bescherming van de gegevens van 27 April 2016.


OPTIMUM behandelt  alleen de gegevens die nodig zijn en behoudt ze niet langer dan strikt nodig om de volgende doeleinden te realiseren :


Beheer van de basisgegevens en de globale visie van de klant
uitvoering van haar contractuele opdrachten zoals :

 • het beheer van het klantenbestand en de globale visie van de klant;
 • het maken van boekingen;
 • boekhoudkundig, fiscaal en juridisch advies, alsook de bijstand en vertegenwoordiging van haar cliënten;
 • het versturen van een nieuwsbrief met juridisch, fiscaal en boekhoudkundig nieuws;


Uw gegevens kunnen behandeld worden,  voor bovengenoemde doeleinden door OPTIMUM en door gespecialiseerde onderaannemers waarop OPTIMUM beroep doet voor zekere diensten zoals stockage van de gegevens, het ondersteunen, enz...

Ze moeten de instructies van OPTIMUM opvolgen en haar privacybeleid voor bescherming respecteren.


OPTIMUM waakt erover iedere keer uw toestemming te vragen wanneer dit nodig is. Behalve mogelijke wettelijke uitzondering als klant, hebt u de volgende rechten:

 • u kunt deze machtiging intrekken;
 • u hebt het recht om op elk moment te weten welke van uw persoonlijke gegevens wij verwerken en hoe wij ze gebruiken;
 • u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • u hebt ook het recht van bezwaar  om ernstige en legitieme redenen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verbieden;
 • u beschikt evenals over het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marktdoeleinden te verbieden, zonder u te moeten verantwoorden;
 • indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens  gebaseerd is op uw voorafgaandelijke toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken;
 • u hebt het recht te opheffing te vragen aan van OPTIMUM van uw persoonlijke gegevens of de beperking van hun behandeling. Deze rechten zijn echter niet onbepeerkt. Elk verzoek zal dus geval per - geval onderzocht worden . Een opheffing  van uw persoonlijke gegevens zou kunnnen als gevolg hebben dat  OPTIMUM niet meer kan voorzien van bepaalde diensten;
 • u hebt het recht om overdracht te vragen van uw persoonlijke gegevens;

U kunt deze rechten kosteloos uitvoeren via e-mail naar info@fiduciaire-optimum.be of per post gericht aan bvba OPTIMUM ter attentie van de heer Raymonde DUBOIS, 4557 Tinlot, rue Sur Haies, 7.

Indien u nog vragen hebt, kunt u ons bereiken per per e-mail op info@fiduciaire-optimum.be.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de autoriteit van de berscherming van de gegevens.

 

Kwaliteitsbeleid

 

De FIDUCIAIRE OPTIMUM heeft altijd naar haar klanten geluisterd en wil hun Kwaliteit blijven aanbieden door voortdurende verbetering, en door de doelmatigheid van haar organisatie en de kwaliteit van haar prestaties en haar dienstverlening.

Aan die op alle vlakken geldende Kwaliteitszorg wordt vorm gegeven door de invoering van een Kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO-norm 9001:2015 om:

 • De omgang met de klanten voortdurend te verbeteren
 • De groei van de onderneming in de hand te houden
 • De deskundigheid van het personeel te verbeteren
 • De organisatie strikter te maken
 • De communicatie op alle vlakken en ook met onze leveranciers te maximaliseren

Ons Kwaliteitsmanagementsysteem beantwoordt aan de norm, terwijl de werkwijzen en andere operationele documenten van het Kwaliteitsmanagementsysteem de striktheid van onze organisatie aantonen, onze goede praktijken versterken en de deskundigheid van ons personeel bewijzen.

Onze Kwaliteitsverantwoordelijke staat ten aanzien van de Directie volledig onafhankelijk borg voor de goede werking van het Kwaliteitsmanagementsysteem, door zijn beheersing van verrichtingen, de stelselmatige detectie van de fouten en het invoeren van corrigerende acties om gebreken te verhelpen of om het opduiken ervan te vermijden.

Ik geef hem mijn volledige steun er verbind me ertoe de nodige middelen vrij te maken om ons Kwaliteitsmanagementsysteem in stand te houden en verder te ontwikkelen.

Ik vraag aan al het personeel om zich bij dat beleid aan te sluiten en zich persoonlijk in te zetten voor kwaliteit door alle bepalingen van het Kwaliteitsmanagementsysteem in hun geheel toe te passen, en door volledig samen te werken met de Kwaliteitsverantwoordelijke om de prestaties van de onderneming voortdurend te verbeteren en zo te voldoen aan de eisen van onze klanten, en die zelfs te overtreffen.

Onderhavige verklaring zal zo dikwijls als nodig worden aangepast opdat ze voortdurend in overeenstemming zou zijn met onze opvattingen, doelstellingen en activiteiten.

 

Het gebruik van cookies

 

We willen de gebruikers van deze internetsite informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de bezoekers van een internetsite. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeuren van de bezoekers, opdat deze laatste ze niet meer zouden moeten invoeren bij hun volgend bezoek. Sommige cookies zorgen ervoor dat een internetsite in grafisch opzicht altijd zorgvuldig wordt weergegeven, terwijl andere dan weer waken over de goede werking van een toepassing van de site. Andere cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken betreffende onze bezoekers en stellen ons daardoor in staat onze internetsite te verbeteren.

Om cookies te blokkeren, hoeft u slechts de parameters van uw browser aan te passen. Daarvoor dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Maar als u de cookies uitschakelt, kunnen sommige grafische elementen misschien niet meer correct worden weergegeven of kunt u sommige toepassingen niet meer gebruiken.

Wanneer een bezoeker deze internetsite blijft gebruiken zonder de cookies te blokkeren, aanvaardt hij het gebruik ervan.

De op uw computer of uw mobiele terminal geplaatste cookies kunt u altijd verwijderen.

 

Tinlot, le 08 janvier 2019

Raymonde Dubois, CEO