Het strategisch begeleidings‑ en ontwikkelingsteam: uw eigen weg uitstippelen ... Uw eigenheid cultiveren.
 

 Onze knowhow : 

  • We helpen u bij het laten rijpen van uw project, bij het bepalen en structureren ervan, bij het nagaan of het beantwoordt aan een behoefte en bij het invoeren van een adequaat economisch model.
  • We helpen u uw mislukkingen te begrijpen en uw successen te bestuderen.
  • We helpen u bij het creëren en verfijnen van een innovatief economisch model. 
  • We helpen u de nodige afstand te nemen om een duidelijk beeld te krijgen van uw onderneming en van de richting die u er aan wilt geven.
  • Begeleiding van beginners (administratieve formaliteiten: KBO, … ): zodra uw eerste idee leidt tot het uitschrijven van uw eerste factuur, mag u rekenen op een kritische, oplettende en constructieve aanpak.

 

We zijn :

  • Communicatief en proactief 
  • Nieuwsgierig en volhardend
  • Luisterbereid en vol begrip voor uw behoeften
  • In staat om problemen te onderkennen en op te lossen

 

« Dat de strategie mooi moet zijn, is een feit, maar vergeet niet naar het resultaat te kijken. »

Winston Churchill