Het boekhoudkundig en fiscaal team: Uw boekhouding is ... uw beheertool!
 

Onze knowhow : 

  • We organiseren uw boekhouding zodanig, dat ze uw activiteit weerspiegelt en dat u er betrouwbare, volledige en up-to-date informatie in vindt.
  • We bereiden uw tussentijdse stand van zaken voor en bieden u adviezen die passen bij uw doelstellingen.
  • We houden uw fiscale parameters in het oog (belasting van natuurlijke personen, bedrijfsbelasting, sociale bijdragen …). U dient steeds de “juiste belasting” te betalen en die mag niet voor verrassingen zorgen.

 

We zijn : 

  • Geboeid door de economische wereld en de Onderneming.
  • Goed georganiseerd, ordelijk, strikt en nauwkeurig.
  • Voorzichtig en werken binnen de wet.

 

« Orde: de creatieve kant van het opbergen … »

Pierre Dehaye