1. boussole

   

  Het boekhoudkundig en fiscaal team: Uw boekhouding is ... uw beheertool!

   

  Onze knowhow :

   

  - We organiseren uw boekhouding zodanig, dat ze uw activiteit weerspiegelt en dat u er betrouwbare, volledige en up-to-date informatie in vindt.

  - We bereiden uw tussentijdse stand van zaken voor en bieden u adviezen die passen bij uw doelstellingen.

  - We houden uw fiscale parameters in het oog (belasting van natuurlijke personen, bedrijfsbelasting, sociale bijdragen …). U dient steeds de “juiste belasting” te betalen en die mag niet voor verrassingen zorgen.

   

  We zijn :

   

  - Geboeid door de economische wereld en de Onderneming.

  - Goed georganiseerd, ordelijk, strikt en nauwkeurig.

  - Voorzichtig en werken binnen de wet.

   

  “Orde: de creatieve kant van het opbergen …” (Pierre Dehaye)

  “Mijn fantasie kan ik enkel doen werken in een ordelijke omgeving” (Colette)

 2. bonplans

   

  Het juridisch team: kracht doet het recht stralen … een team om u voor te lichten.

   

   

  Onze knowhow :

   

  - We houden u op de hoogte van de juridische nieuwigheden op het gebied van zakenrecht, maar ook van de evolutie van uw eigen onderneming. We lopen vooruit op juridische obstakels, schatten de gevolgen voor uw activiteit in en helpen u om de juiste maatregelen te treffen.

  - We zorgen voor een juridische begeleiding om uw strategische keuzes veilig te stellen:

  Desgevallend zorgen we voor het indienen en beheren van uw fiscale “rulings”.

  - We voeren onderzoek uit en zoeken allerlei hulp waarvan u kunt profiteren (hulp vanwege de Gewesten …).

  - We stellen uw huurovereenkomsten, contracten en akkoorden, alsook uw publicaties voor het Belgisch Staatsblad op ...

  - We begeleiden u ook meer bepaald bij het overdragen van ondernemingen, als koper of als verkoper.

  - We zijn ook goed geplaatst om u te helpen bij het plannen van uw opvolging.

   

  We zijn :

   

  - Geboeid door de economische wereld en door de Onderneming. 

  - Proactief en stellen u nieuwe oplossingen voor om uw verwachtingen zo goed mogelijk waar te maken.

  - Nieuwsgierig, constructief, volhardend, relationeel en autonoom.

  - We hebben een synthetisch denkvermogen.

   

  “Waar de wet eindigt, begint de dwingelandij” (William Pitt)

 3. carnetdebord

   

  Het managementteam en het Situatieoverzicht. Enkel “op maat”, omdat uw onderneming haar eigenheid heeft en die ook moet behouden!

   

   

  Onze knowhow :

   

  - We voeren interne en externe audits uit en stellen u een optimale organisatie voor.

  - We helpen u bij het zichtbaar maken en uitwerken van de evolutie van uw activiteit (Organisatie van de stromen). 

  - We voeren een analytische boekhouding en leveren een situatieoverzicht voor een doelmatige analyse van uw activiteit en voor het bekrachtigen van uw beslissingen.

  - We stellen uw budgetten, haalbaarheidsstudies en financiële plannen op, zodat u uw projecten kunt valideren.

  - We vergelijken uw budget met de werkelijkheid, brengen het daarmee in overeenstemming en helpen u om te anticiperen op moeilijkheden en om kansen te grijpen.

   

   

  We zijn :

   

  - Communicatief en proactief 

  - Nieuwsgierig en volhardend

  - Luisterbereid en vol begrip voor uw behoeften

  - In staat om problemen te onderkennen en op te lossen

   

  Geboeid door de ondernemingswereld, waardoor we van uitdagingen houden en heel creatief zijn.

   

  “Wie iemand begeleidt, staat niet vóór, niet achter en niet in de plaats van die persoon. Hij staat naast hem.” (Joseph Templier)

 4. rencontres

   

  Het strategisch begeleidings‑ en ontwikkelingsteam: uw eigen weg uitstippelen ... Uw eigenheid cultiveren.

   

   

  Onze knowhow :

   

  - We helpen u bij het laten rijpen van uw project, bij het bepalen en structureren ervan, bij het nagaan of het beantwoordt aan een behoefte en bij het invoeren van een adequaat economisch model.

  - We helpen u uw mislukkingen te begrijpen en uw successen te bestuderen.

  - We helpen u bij het creëren en verfijnen van een innovatief economisch model. 

  - We helpen u de nodige afstand te nemen om een duidelijk beeld te krijgen van uw onderneming en van de richting die u er aan wilt geven.

  - Begeleiding van beginners (administratieve formaliteiten: KBO, … ): zodra uw eerste idee leidt tot het uitschrijven van uw eerste factuur, mag u rekenen op een kritische, oplettende en constructieve aanpak.

   

  We zijn :

   

  - Communicatief en proactief 

  - Nieuwsgierig en volhardend

  - Luisterbereid en vol begrip voor uw behoeften

  - In staat om problemen te onderkennen en op te lossen

    

  “Dat de strategie mooi moet zijn, is een feit, maar vergeet niet naar het resultaat te kijken.” (Winston Churchill)

 5. relais

   

  De filosofie van Optimum.

   

  Optimum steunt op de collectieve intelligentie van enthousiaste ondernemers en onderneemsters die hun deskundigheid ten dienste stellen van uw edele ambities!

   

  Om coherentie te garanderen, bieden we u een alomvattende dienstverlening aan voor het managen van uw onderneming.

   

  Onder de leiding van Raymonde Dubois streeft heel het team één doel na: Uw tevredenheid!

   

  Met collectieve intelligentie als Waarde, kan de organisatie creatief zijn en bijdragen aan het opbouwen van een economisch model dat beter past bij de huidige omgeving.

   

  We willen met Ondernemers samenwerken aan een verandering van het paradigma en aan het ontwikkelen van een nieuwe kijk op Ondernemingen!